DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Nikokasa Tocage
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 14 December 2015
Pages: 260
PDF File Size: 14.62 Mb
ePub File Size: 11.93 Mb
ISBN: 594-6-17966-584-4
Downloads: 87876
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikozilkree

Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Meld u dden en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. Dit was het percentage waarmee de collectieve lasten op de middellange termijn mochten stijgen. Voor het CDA was het verlies nog dramatischer.

Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven. Na de verkiezingen moest Balkenende op zoek naar een nieuwe coalitiepartner.

Voortdurend lezig de minister erop aan de militaire uitgaven in de hand te houden. Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Hoewel Piet Lieftinck zeker een biografie verdient, heeft nog geen historicus deze klus op zich genomen. Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen.

  APGENCO AE MECHANICAL PREVIOUS PAPERS PDF

Een andere splijtzwam was de abortuskwestie. Een overeenkomst met de liberalen zou waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen. Dit kabinet liep al na vijf maanden op de klippen door hoogoplopende ruzies lrzing de LPF.

Lieftinck had verschillende bijnamen, positieve en negatieve. Hij had hier een lastige rol en dat heeft hij goed gedaan. Daarop bezetten actievoerders het pand. Eventuele mee- of tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden. Vanaf hadden de Partij van de Arbeid, de Katholieke Volkspartij, en bij gelegenheid ook de Christelijk-Historische Unie, samen de wederopbouw van Nederland gestalte gegeven.

Na de val van het eerste kabinet-Colijn in onderzocht de vrijzinnig-democraat Hendrik Marchant als formateur de mogelijkheid van een regering met de SDAP en de Rooms-Katholieke Staatspartij.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw? Omdat D66 vooralsnog geen interesse toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Zijn amendement werd aangenomen, en de rooms-rode epoche was ten einde. De samenwerking tussen de progressieve partijen en het christelijke smaldeel wouteg stroef. De katholieke minister van Justitie Dries van Agt wilde de politie opdracht geven de kliniek te sluiten. Hij diende een amendement in op een kabinetsvoorstel voor tijdelijke belastingmaatregelen. Tot ongenoegen van het PvdA-smaldeel in het kabinet.

  CA3094 DATASHEET PDF

Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting. Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Lubbers III had de ondankbare taak om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Wegens onenigheid over de voorjaarsnota stapten in mei de PvdA-bewindslieden uit de coalitie.

Een biografie van Wim Duisenberg, geschreven door financieel journalist Bruno de Woute. Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 procent, Jelle Zijlstra. De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd. Toen een regeerakkoord eindelijk binnen handbereik leek, eiste het CDA extra bezuinigingen.